Volejte nezávazně
+420 777 661 068
+420 777 661 071

S námi se nespálíte

  • PYRO, s.r.o. je stabilní společnost s 25 letou historií.
  • Vycházíme vstříc Vašim potřebám, spolehlivé dodání, vhodná komunikace.
  • Zkušenosti při výstavbě jaderné elektrárny Temelín a dalších mnoha stavbách a provozech po celé ČR.

Podporujeme podnikání

  • Řídíme se etickými kodexy a dodržujeme nejvyšší standardy v poskytování kvality služeb
  • Vždy na rovinu objektivně posoudí veškeré faktory spojené s problematikou požární ochrany a bezpečnosti práce Vaší firmy či organizace a stanoví efektivní strategii zabezpečování PO a BOZP

Dodržujeme nejvyšší standard

  • Snažíme se společně s Vámi najít způsoby, jak zvýšit efektivitu vaší činnosti bez zbytečných komplikací
  • Za každé situace hájíme zájmy smluvních partnerů a trváme na osvědčených praktikách
  • Formu a rozsah obchodní spolupráce si můžete zvolit sami
PYRO s.r.o.

PYRO s.r.o. - Požární ochrana, bezpečnost práce, podniková ekologie

Protipožární systémy PROMAT, DUNAMENTI, ucpávky, protipožární nátěry a obklady konstrukcí, hasicí přístroje, nástěnné hydrantové systémy, bezpečnostní tabulky a značení, hlásiče požáru, technické prostředky PO, periodické revize a prohlídky, školení a odborná příprava, začlenění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí, preventivní prohlídky objektů a provozů .

Kategorizace prací, analýza pracovních rizik-návrhy na jejich omezení (odstranění), preventivní prohlídky objektů a provozů, odborná pomoc při šetření pracovních úrazů, metodická, konzultační a poradenská činnost v PO a BOZP.

Poradenská činnost v řešení podnikové ekologie, nakládání s chemickými látkami a přípravky na pracovišti, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, ochrana vod a ovzduší, integrovaná prevence, problematika obalů, ekologická újma. 

Potřebujete vyřešit?

Kontaktujte nás

odkaz
Je čas na řešení?

BOZP, PO

odkazT
PYRO s.r.o.

PYRO, s.r.o.
Litvínovice-Mokré 131
370 01 České Budějovice

IČ: 48204609
Volejte nezávazně
+420 777 661 068
+420 777 661 071

PYRO, s.r.o. je stabilní společnost s 25 letou historií.
Od roku 1992 sbíráme zkušenosti v požární ochraně
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zejména při výstavbě jaderné elektrárny Temelín
a dalších mnoha stavbách a provozech po celé ČR.