Volejte nezávazně
+420 777 661 068
+420 777 661 071

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

 

Součástí vybavení každé firmy, úřadu, školy či nemocnice jsou bezpečnostní tabulky a značení. Jejich použití je povinné v každé, byť sebemenší dílně, bezpečnostní tabulky musí označovat rizika na každém mechanickém stroji nebo elektronickém zařízení.

Bezpečnostní tabulky a značky, se kterými se setkáte v naší nabídce, jsou v souladu s technickými a právními předpisy, ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1 a nařízením vlády č.11/2002 Sb., kterým je stanoven vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Nabízené bezpečnostní tabulky a značky plně uspokojí podmínky, které na provozování veškerých zařízení klade bezpečnost práce a požární ochrana.

Bezpečnostní tabulky a značky odolávají povětrnostním vlivům (voda, slunce, mráz) a některým znečišťujicím látkám (olej, nafta, benzín). Nejsou však odolné vůči nitroředidlům. Odolnost proti otěru a stálobarevnost je u samolepících tabulek vyšší než 5 let, u plastových tabulek, které mají všeobecně nižší životnost, vyšší než 2 roky.

V některých případech je nutno instalovat tabulky nebo značky plastové, a to i přes jejich nižší životnost a složitější montáž. Například při montáži na porézní povrchy, ploty nebo při používání přenosných bezpečnostních tabulek. V těchto případech se doporučuje, pro několikanásobné zvýšení životnosti, použít kombinaci samolepící bezpečnostní tabulky s plastovým podkladem.

Používané barvy a tvary bezpečnostních značek:

 

 

 

Symbol

 

Význam

 

           Barva bezpečnostní

a kontrastní

 

trojúhelník

 

výstraha, nebezpečí

 

žlutá x černá

 

mezikruží

 

zákaz

 

červená x bílá

 

kruh

 

příkaz

 

modrá x bílá

 

obdélník, čtverec

 

informativní

 

zelená x bílá

 

obdélník, čtverec

 

požární ochrana

 

červená x bílá

 

 

 

Doporučené formáty bezpečnostních tabulek

 

K zachování dostatečné rozpoznatelnosti vzhledem k pozorovací vzdálenosti je důležitá též správná volba velikosti instalované bezpečnostní tabulky nebo značky. K určení velikosti lze použít vzorec h=l/Z , doporučený normou ČSN ISO 3864-1 (h – výška bezpečnostní tabulky nebo značky, l – pozorovací vzdálenost, Z – činitel vzdálenosti). Činitel vzdálenosti Z je, pro jednotlivé, významem různé, značky, odlišný.

V praxi lze, pro zjednodušení, použít následující tabulku:

 

 

Význam značky

Rozpoznatelnost

A6

A5

A4

10x10

15x15

20x20

20x10

30x15

zákazová, výstražná, příkazová

4m

5,5m

8m

4m

5,5m

8m

-

-

informativní, požární, únikové

10m

14m

20m

10m

14m

20m

10m

14m

texty dodatkových značek

max. 25m

 

Fotoluminiscenční značení

 

Požadavek Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek v budovách zní: „Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.“ Takový je požadavek Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek v budovách v §2, odst. 4. dodáváme fotoluminiscenční (samosvítivé) bezpečnostní tabulky a značky, kterými lze tento požadavek plně uspokojit.

Námi dodávané fotoluminiscenční značky lze použít jako plnohodnotnou alternativu k osvětlení z náhradních zdrojů, které se aktivuje po vypnutí elektrického proudu. Takový stav nastává především při požárech budov, kdy v závislosti na intenzitě požáru, mohou být ohroženy i lidské životy. Kombinací jednotlivých fotoluminiscenčních značek s fotoluminiscenčním značením únikových cest lze vytvořit souvislý naváděcí systém, který umožní bezpečnou evakuaci osob v co nejkratší době. Toto značení je svou jasnou viditelností základním a rozhodujícím předpokladem úspěšné evakuace, která musí proběhnout v prvních max. 30 minutách požáru nebo jiné krizové situace.

Viditelnost je dána dobou dosvitu a intenzitou jasu, která je pro různé materiály rozdílná. Doba dosvitu je důležitá hodnota pro určení doby, po kterou bude únikový systém v krizové situaci funkční. Hodnoty jasu (obvykle po 10 a 60 minutách) nám pak určují, jak dobře bude tento systém viditelný po uplynutí dané doby. K výrobě únikových značek používáme fotoluminiscenční materiál, který několikanásobně překračuje požadavky svítivosti předepsané normou DIN 67510 používané v zemích EU.

 

V současné době se připravují další informace pro uveřejnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYRO s.r.o.