Volejte nezávazně
+420 777 661 068
+420 777 661 071

 

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY (HYDRANTY) s tvarově stálou hadicí dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1

Požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody,Hydrantové systémy ALBECO který zajišťuje účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou.

Technický popis systému:

Skříň hydrantu je vyrobena z ocelového plechu o síle l mm a vnějším rozměru 650x650x275 mm. Dvířka jsou otevíratelná o 180° a proti samovolnému otevření je zajišťují dva magnety. Barva je vypalovací červená, odstín RAL 3002.

Příslušenství hydrantového systému:

  • výkyvný naviják schopný otáčení ve více rovinách s dodávkou vody středem
  • ručně ovládaný přítokový ventil 1"
  • propojovací tvarově stálá hadice půměru 25 mm, která slouží k připojení systému na vodovodní řád
  • tvarově stálá hadice o světlosti 25 mm a délce 20 nebo 30 metrů
  • uzavírací proudnice D 25, která umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu a uzavření proudu.

Instalace systému:

Hydrantový systém se upevní na svislou konstrukci pomocí 4 ks vrutů a hmoždinek, které jsou přibaleny. Doporučená výška spodního okraje skříně od podlahy je 1,3 m. Instalaci je zapotřebí provést tak, aby bylo možno dvířka otevřít o 180. Na obou bocích skříně jsou otvory pro přívod vody (celkem čtyři), nevyužité otvory jsou zaslepeny odnímatelnými víčky.

Hydrantové systémy s minimálním průtkokem 1,1 litrů za sekundu se instalují zejména:

  • v požárních úsecích výrobních objektů a skladů
  • v požárních úsecích (objektech) s vysokou lineární rychlostí šíření požáru v1v m·min-1
  • v dalších případech, např.: shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831), hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob, velkoprodejny a obchodní domy, hromadné garáže, výstaviště, filmová, televizní a rozhlasová studia, jeviště a zákulisí, sklady rekvizit a dekorací.


Zkoušení a předání do provozu podle ČSN 75 5411 a ČSN 73 6660. Ověřuje se zejména instalace vnitřních odběrních míst, funkce výtokových armatur a uzávěrů, správné a viditelné označení příslušných armatur a zařízení jako celku, průtokových a tlakových parametrů v hydraulicky nejméně příznivých místech dle ČSN 73 0873, kompletnost předepsané výzbroje.

Provozní kontroly:

Provozní kontrola se provádí jednou ročně. Po otevření skříně se odvine celá hadice z navijáku, vizuálně zkontroluje a navine zpět na naviják. Při zavřené proudnici odvinout cca 2 metry, otevřít přívodní ventil, proudnici otevřít do polohy kompaktní proud a měřením objemu vody, která proteče za určitý čas do kalibrované nádoby, stanovit průtok v l/sec. Výsledek kontroly se zapíše do záznamu o provozní kontrole.

  

 

 

 

 

PYRO s.r.o.