Volejte nezávazně
+420 777 661 068
+420 777 661 071

 

Práškový hasící přístroj

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archívech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V

Typy:         

1PReAl ST/EN32 P ReAl ST/EN3,  6 P ReAl ST/EN3, GP 6xABC (34A, 233B)

 

Vodní hasící přístroj

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím.

Typy:         

9 V ReAl ST/EN3

 

Sněhový hasící přístroj

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.

Typy:    


5 CO2 ReAl ST/EN3,  
 

Hasicí přístroje jsou schváleny dle ČSN-EN 3 a jsou na ně vystaveny certifikáty o ES přezkoušení typu CE. Požární hydranty odpovídají požadavkům technické normy ČSN EN 671-1 ve smyslu NV č. 163/02 Sb.

  

 

 

 

 

 

PYRO s.r.o.