Volejte nezávazně
+420 777 661 068
+420 777 661 071

 BEZPEČNOST PRÁCE

V bezpečnosti práce zajišťujeme

 • kategorizaci prací a činností dle rizikových faktorů a pracovních rizik
 • kontroly a analýzy pracovních rizik a rizikových faktorů na pracovištích a v objektech
 • vedení přehledu pracovních rizik a rizikových faktorů
 • vedení dokumentace o kontrolách stavu BOZP a dodržování předpisů BOZP na jednotlivých pracovištích a v objektech
 • systém organizace BOZP
 • směrnice pro přidělování OOPP
 • traumatologický a evakuační plán
 • zápisník bezpečnosti práce
 • šetření příčin pracovních úrazů
 • evidenci a registraci pracovních úrazů
 • přehled a dokumentaci k vyhlášeným rizikovým pracovištím
 • dokumentaci pro školení zaměstnanců v BOZP dle jednotlivých profesí a činností ( vstupní, periodické a profesní školení)
 • provádění školení zaměstnanců v BOZP ,  školení práce ve výškách, topiči kotlů,motorové vozíky apod.
 • revize el. zařízení, el. spotřebiče a el. ruční nářadí
 • odborná poradenská pomoc při odstranění zjištěných závad, pracovních rizik, rizikových faktorů a jiná kontrolní činnost v BOZP 
   

 

 

 

PYRO s.r.o.