Volejte nezávazně
+420 777 661 068
+420 777 661 071

 Požární ochrana 

Zpracování,vedení a aktualizaci následující dokumentace PO:

 • dokumentace o začlenění činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí
 • stanovení organizace požární ochrany
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnosti se zvýšeným pož.nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • požární poplachové směrnice
 • požární řády pracoviště
 • dokumentace zdolávání požáru
 • požární knihy
 • tématické plány a časové rozvrhy školení o požární ochraně
 • školení zaměstnanců o PO, odbornou přípravu požárních hlídek a preventistů PO,
  tématické plány a časové rozvrhy odborné přípravy požárních hlídek
 • směrnice pro činnost požárních hlídek
 • řád ohlašovny požárů
 • požárně technické charakteristiky
 • zprávy o kontrole  hasicích přístrojů a požárních hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení
 • přehled o požární technice, věcných prostředcích PO, pož.bezpeč.zařízeních a doklady o jejich použití
 • přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek

Plnění ostatních požadavků PO :

 • odborná technická pomoc v problematice požární bezpečnosti staveb
 • periodické preventivní požární prohlídky a kontroly dodržování předpisů o požární ochraně
 • kontroly hasicích přístrojů včetně vypracování příslušné dokumentace
 • tlakové zkoušky opravy a údržba hasicích přístrojů
 • kontroly zařízení pro zásobování vodou (vnější a vnitřní odběrná místa-hydrantové systémy, požární potrubí) včetně vypracování příslušné dokumentace

 

Plán umístění prostředků PO

Ilustrační snímek
                    
 

 

 

 

PYRO s.r.o.